Behandling av personuppgifter

Vid detta datum, 19/3-2021, har följande policy etablerats för alla besökare av Odlingsbolaget Svalans webbsida.

Syfte

Din integritet är viktig för oss. Du ska alltid känna dig säker när du som besökare anförtror oss med din personliga data. Därav har vi skapat denna policy. Den är baserad på GDPR och klargör hur vi värnar om dina rättigheter och integritet. Syftet med denna policy är att förmedla till dig hur vi använder oss av din personliga data, vad vi använder den till och vilka som får tillgång till den.

Vad för personlig data tar vi del av?

Vi tar enbart del av din personliga data i de fall vi har laglig rätt att göra så. Vårt mål är att enbart behandla personlig data som är nödvändig för oss, för att kunna uppnå våra skyldigheter för dig. Vi strävar således efter att använda så lite personlig data som möjligt. Vi behandlar endast personliga uppgifter med stöd av lag. Du är berättigad att motsätta dig att vi använder oss av din personliga data.

Här är exempel på personlig data vi behandlar:

  • Namn
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • Bank- och kreditkorts information och annan bankrelaterad data är enbart sparad när du använder vår webshop för att säkerställa
    betalning. Detta är extra känslig data, därav har vi etablerat extra tillståndsvalidering då känslig data kräver högre säkerhet. Betalningar sker via Paypal och Stripe, två tillförlitliga betallösningar. För mer information, besök Paypal och Stripe.

Hur får vi tillgång till din personliga data?

Vi ber alltid om lov, innan vi behandlar din personliga data. Du har alltid rätt att upphäva ditt samtycke av att dela din personliga data. Om så är fallet kommer vi inte längre behandla din personliga data. Detta kan leda till att vi inte längre kan uppfylla våra skyldigheter till dig.

Wordpress

Vår webbsida använder det populära WordPress CMS. För mer information om Wordpress och dess policies, läs mer här.

Google Analytics

Du kan få reda på mer om Googles ståndpunkt om sekretess när det gäller analystjänsten på denna länk.

Länkar till andra webbsidor

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför gruppen. Odlingsbolaget Svalan ansvarar inte för integriteten och säkerheten på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast Odlingsbolaget Svalan.