Vi är ett nystartat företag med inriktning på hållbar grönsaksodling och är i full gång med produktionen inför våren 2021. Vår verksamhet grundar sig i att vi vill tillhandahålla småskaligt producerade, lokala grönsaker i säsong direkt till kund – utan några mellanhänder. Vi vill gärna också engagera dig som kund och skapa intresse för hur maten produceras, samt återuppbygga en del av den romantiska synen på jordbruk genom en kanal där man direkt kan uppleva det medan det pågår.

Det som sammanförde oss på Odlingsbolaget Svalan var att vi, på var sitt håll och oberoende av varandra, utvecklat gemensamma intresseområden. Hållbar matproduktion, omhändertagande av jorden, näringsutarmning, ekonomiska modeller och faktiskt även företagande. Vi kan också se att våra väldigt olika bakgrunder gör att vi ibland stångas, men alltid bidrar positivt för att komma fram till en lösning som man kanske inte hade kommit på själv. Eller att det blir en syntes av flera olika förslag från oss i Odlingsbolaget.

Så vad vi vill göra är dela med oss av våra personliga kompetensområden, hur vår resa tar form, hur vi resonerar kring vår typ av verksamhet samt ekologi, ekonomi och hållbarhet. Därför har vi startat den här bloggen, där vi kommer att dela med oss av vår process. Med det hoppas vi kunna ge tips, inspirera och förhoppningsvis hjälpa andra att komma vidare med sina idéer.

Hoppas vi syns och hörs på vägen!/ Från oss alla på Odlingsbolaget Svalan AB