Vi gör mer än odlar grönsaker på landet och på hustak och i staden. Utöver verksamheten under Odlingsbolaget Svalan så bedriver vi konsultverksamhet inom flera områden. Coaching inom affärsutveckling och personlig utveckling, Odlingsdesign både för staden och för landet, tekniskt och traditionellt. Alltid med regenerativitet och permakulturprinciper som ledstjärnor.

Vi har även en förvaltningsverksamhet där vi kan kombinera alla våra verksamhetsområden och sedan sy ihop en långsiktig, producerande, cirkulär och regenererande grönyteförvaltning. Trädgårdsmästeri med fler syften. Estetik, matproduktion och biodiversitetsökning.

Till detta kompletterar vi med produktutbud, föreläsningar, workshops, utbildningar från oss och utvalda samarbetspartners som alla på något sätt är kopplade till den typen produktion och matapparat som vi vill vara en del av och bygga upp till det att den är standard.

Odlingsbolaget Svalan erbjuder också ett program med coaching för de som står i begrepp att ta sig an någon typ av utveckling personligt eller i sitt företagande vill få till det på bästa sätt.

För att se alla aktiviteter och det som är på gång hos oss så gå till vår Linktree på https://linktr.ee/odlingsbolagetsvalan

Läs mer om varje verksamhetsområde på länkarna nedan.

Konsultbolaget Svalan

Förvaltningsbolaget Svalan