Vi gör mer än odlar grönsaker på landet och på hustak och i staden. Utöver verksamheten under Odlingsbolaget Svalan så bedriver vi konsultverksamhet inom flera områden, Coaching och Odlingsdesign både i för staden och för landet, tekniskt och traditionellt. Alltid med regenerativitet och permakulturprinciper som ledstjärnor.

Vi har även en förvaltningsverksamhet där vi kan kombinera alla våra verksamhetsområden och sedan sy ihop en långsiktig, producerande, cirkulär och regenererande grönyteförvaltning. Trädgårdsmästeri med fler syften. Estetik, matproduktion och biodiversitetsökning.

Till detta kompletterar vi med ett produktutbud av egna varor samt varor från utvalda samarbetspartners som alla på något sätt är kopplade till den typen produktion och matapparat som vi vill vara en del av och bygga upp till det att den är standard. Detta gör vi på Marknadsplats Svalan.

Läs mer om varje verksamhetsområde på länkarna nedan.

Konsultbolaget Svalan

Förvaltningsbolaget Svalan

Marknadsplats Svalan