re·​gen·​er·​a·​tion |och \ ri-ˌje-nə-ˈrā-shən , ˌrē- \
Definition of regeneration

1 : an act or the process of regenerating : the state of being regenerated
2 : spiritual renewal or revival
3 : renewal or restoration of a body, bodily part, or biological system (such as a forest) after injury or as a normal process
4 : utilization by special devices of heat or other products that would ordinarily be lost

Så varför regenerativt? För att greppa detta ordentligt börjar vi med de problem vårt nedärvda jordbrukssystem står inför och ordet hållbart.

Säg att du under många år druckit alldeles för mycket, rökt som en borstbindare, ätit kopiösa mängder skräpmat och jobbat i ett stillasittande yrke och precis fått din första hjärtattack. I det här läget kan du, med diverse åtgärder som att dra ner på de aktiviteter som skadar dig och kanske kirurgi och mediciner, ta dig till ett hållbart tillstånd. Men, om du vill ta dig till ett tillstånd av hälsa där du inte behöver medicin resten av livet och kanske upprepade kirurgiska ingrepp måste du aktivt bygga upp en välmående kropp igen. Inte bara sluta supa och röka, utan också träna upp dina lungor och ditt hjärta. Inte bara börja stå upp på jobbet utan också börja röra på dig ute i naturen. Inte bara äta mindre halvfabrikat utan också börja äta näringsrik och vällagad mat istället.

Samma är det med vårt jordbrukssystem! Vi kan kanske göra det hållbart, vilket är ett viktigt första steg medan vi ställer om, men det vi vill satsa på är att bygga ett hållbart system efter att vi först uppnått en god hälsa.

Efter tusentals år av hänsynslös plöjning, snart hundra år av kemiska cocktails avsedda att döda och sterilisera samt efter att ha avlägsnat träd och buskar från vårt kulturlandskap står vi med följande situation (håll i er!):

Varje år förlorar vi ca 24 miljarder ton matjord i en takt som är 10 – 40 gånger snabbare än den naturliga återuppbyggnaden. Detta motsvarar ca 3,4 ton matjord som förbrukas av varje människa på jorden årligen. Egentligen är det tiotals ton av vissa och något halvt ton av andra. Precis som vi förbrukar olja och naturgas förbrukar vi alltså jord. 98% av all mat produceras i jord och kommer fortsätta göra det under lång tid. Inga av de högteknologiska produktionssätten löser egentligen detta till någon tillfredsställande grad men det är ett annat inlägg. Så med en sista siffra lämnar vi det dystra läget bakom oss i den här texten: Varje år gör vårt globala jordbrukssystem ca 10 miljoner hektar åkermark obrukbar, detta motsvarar ungefär precis hela islands yta… Nu dyker vi in i förundran istället!

Jorden (matjorden) är en svindlande komplex levande massa. I en enda tesked kan du finna miljarder bakterier och man uppskattar att vi inte känner till mer än 1% av de arter som bygger denna massa. Dessutom är det så att ca 95% av det som utgör det organiska innehållet i jorden kan vi inte exakt förklara hur den blivit till. Vi vet att bakterier, svampar, mögel, protozoer med flera ligger bakom det. Men vem som gör vad och hur det görs vet vi ganska lite om. I detta medium som är fullt levande, kommunicerar bakterier genom att generera elektromagnetiska fält, svampar och växter utbyter näringsämnen och växer in i och sammankopplar varandra i vidsträckta nätverk. Växter och mikrober producerar signalsubstanser som liknar de substanser våra kroppar skapar, synkroniserar sin andning och varnar till och med varandra för fara. Och om allt detta har vi alltså bara ytlig kunskap. Det är denna levande och bortom fattning komplexa värld som vi människor dumdristigt behandlat, inte som en vän att lära känna och bygga en djup relation med, utan som ett dött medium att fylla med en cocktail av kemikalier. Kemikalier som stannar i jord, går över i växter och frön, in i oss människor, i flera tiotals år.

Regenerativt jordbruk ämnar att byta ut detta extraktiva (utvinnande/uttömmande) förhållningssätt till den levande jorden mot en uppbyggande och livsbejakande relation. Det handlar om att binda in maximal mängd kol och att verka för en hälsosam mikrobiota som får arbeta optimalt utan störningar (mikrobiota kommer få egna blogginlägg). Om vi kunde odla så att kolinnehållet i jorden fördubblades på hundra år, eller alltså 1% om året, skulle det neutralisera våra nuvarande koldioxidutsläpp. Detta är svårare än det låter men kanske inte omöjligt. Helt rimliga åtgärder i den här riktningen skulle kunna neutralisera uppemot en tredjedel av utsläppen.

Vilka dessa åtgärder och metoder är går vi in i mer detalj på i nästa inlägg.