Hej! Jag heter Joel Albertsson och är en av grundarna till Odlingsbolaget Svalan. Jag och de andra på Svalan har börjat posta blogginlägg om våra lärdomar sedan vi startade men också om begrepp och tekniker vi använder oss av. Den här gången blir det min tur att skriva. Jag har djupdykt i de ämnen som blir tema för dessa inlägg sedan finanskrisen 2008 och känner väl att jag förmodligen nu har samlat på mig något att säga i dessa frågor.
Först ut blir ordet regenerativt.

Regenerativt. Har du hört det förut och i så fall var? Det är ett ord som nu börjar dyka upp mer och mer i sammanhang utanför gräsrotsrörelserna. Gärna kopplat till någon -ism. Jag vill börja med att bryta den kopplingen. Regenerativt jordbruk är ett praktiskt förhållningssätt till det faktum att vi lever i en biologisk värld. Det innebär att  det som inte byggs upp via energiinsstrålning från solen ofrånkomligt bryts ned, kollapsar eller stagnerar. Det enda vi känner till som kan göra denna omvandling av solenergi till annan typ av energi är biologi.

Detta har inte med någon specifik -ism att göra. Medeltida feodalsamhällen kan ses som jordbruksmässigt regenerativa, särskilt det i Japan, det kommunistiska Kuba tas ofta upp som ett exempel på en lyckad omställning till ett kanske regenerativt jordbrukssystem, Kina satsar en hel del på regenerativt och nu vill den västerländska kapitalismen bli regenerativ. Således har de olika -ismerna som styr en plats ingen koppling till regenerativitet i sig.

Striden om vem som får använda det här ordet kommer säkert leda till fusk, urvattning och banalitet men i stort tror vi att det måste ses som positivt. Precis som det förra buzzordet hållbart är det regenerativa en oundviklig riktning för alla samhällen som ser nyktert på de problem vi står inför i relation till den biosfär som vi är del av. Vi på Odlingsbolaget Svalan sysslar med regenerativt jordbruk. Så vilket politiskt system som är mest gångbart ska vi inte diskutera här.

Så om vi nu kan lämna politiken bakom oss ett tag tänker jag att vi ska försöka bena ut vad ordet betyder och vart det kommer ifrån.

Det tidigaste användandet jag sett av ordet (säger inte att det är det första, säkerligen levde ordet ett slags protoliv innan det konkretiserades, men har inte hittat några äldre referenser till det) finns i Lewis Mumford bok Tekniken och Människan. Han använder det för att beskriva hur jordbruket efter romarrikets fall går från ett extraktivt jordbruk (genom avskogning) till ett regenerativt, detta kopplar han till uppfinnandet av väderkvarnen för att pumpa vatten till fälten och kunna bryta ny mark via torrläggning. En bit ifrån vad vi menar med ordet men förmodligen var han i tanken närmare än det kan verka på ytan. För i ett annat stycke i boken beskriver Mumford ett regenerativt jordbruk så som vi tänker oss det idag. Återförande av biomassa till jordarna, fokus på perenna grödor, träd, buskar överallt i jordbrukslandskapet och återplantering av skogar.

Mumford är dock inte upphovsman till begreppet regenerativt jordbruk i dess sammansatta form. Den som först ska ha börjat använda det på ett konsekvent sätt är den Amerikanske eko-odlingspionjären Robert Rodale. Han grundade Rodale Institute som har varit en av de riktigt stora tankeledarna inom ekologiskt (organic) jordbruk genom både bokförlag, stora empiriska forskningsprojekt där man testat olika odlingstekniker jämte varandra under många decennier, kurser och mycket mer.

Vad ordet betyder i praktiken och alla positiva och hoppingivande effekter det kan bringa, rätt använt, ska vi gå in på i nästa inlägg.

/ Joel Albertsson, Odlingsbolaget Svalan AB